Bušenje Bunara

U mnogim dvorištima možemo videti bunare za vodu. Ranije su bunari izradjivani kopanjem. Kopane bunare karakteriše spora izrada, manja dubina ali veći precnik bunara (do 600 mm). Kako je vremenom tehnologija napredovala, da biste imali čistu pijaću ili tehničku vodu dovoljna je bušotina prečnika 160-180 mm. Takvi bunari se izradjuju mašinskim putem. Karakteriše ih manji prečnik, veća dubina bušenja i brža izrada.

O nama

1

Usluge koje pružamo…

Bavimo se isključivo bušenjem bunara za pravna, fizička lica i poljoprivredna gazdinstva. Bušenje se izvodi mašinskom garniturom malog gabarita pogodnom za izvodjenje radova i u tesnim dvorištima. Bušimo do dubine od 150 m prečnika 160 mm sa ugradnjom bunarskih debelozidnih (atestiranih) cevi sa navojima prečnika 125 mm I 140 mm. To su univerzalne cevi kroz koje može da se ugradi bilo koja pumpa. Bušotina se oko cevi zasipa granulatom 2-3 mm koji služi kao filtrirajuci sloj. Naša obaveza je: -izrada bušotine -ispiranje bušotine -testiranje maksimalnog kapaciteta bušotine -predlog najpogodnije pumpe za ugradnju i po potrebi ugradnja pumpe Pored navedene delatnosti vršimo I podbušivanje ispod asfalta (puteva), pobijanje ručnih pumpi i ugradnja dubinskih pumpi.

2

Kako znamo da će biti vode baš na mestu gde želimo bunar…

Ukoliko želite bunar, izradi bušotine prethodi ispitivanje mesta odnosno područja na kome se bušotina nalazi. S obzirom da već 20 godina radimo na području Niša I okoline, ispitivanje se vrši na osnovu već poznatog zemljišta, geoloskih karata, okolnih bunara i po potrebi, a na zahtev korisnika možemo da izradimo istražnu bušotinu na osnovu koje možemo predvideti budući kapacitet bušotine.

3

Koliko sve to kosta…

Cena je fleksibilna, zavisno od dogovora. Cena se formira po metru dužnom. Na formiranje cene utiče područje na kome se bušotina izvodi i material koji se buši. Uvidom u geološke karte imamo pretstavu o sastavu zemljišta na osnovu kojih vršimo odabir opreme za bušenje i planiramo vreme koje ćemo utrošiti za izradu. Posebne povoljnosti nudimo registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Pošaljite nam poruku